Antalya Masaj Salonu Masöz Ayşe

Antalya Masaj Salonu

Artık öğrenecek bir şeyi kalmadığını düşünen ve merdivenleri üçer beşer tırmanmaya kalkan teknokratlardan değil o.” Oysa Bonnet, imzayı atmcaya kadar burnumdan getirmişti. Jean-Pierre’in merdivenleri hızlı tırmanma tarzının da aslına bakarsan öyle bulunduğunu sezememişti. Jean-Pierre, bilin-çaltlarında kendilerine, o zamana kadar oluşturduklan görüntüı sürdürecek, onlarda hayata yeniden başlıyormuş, kendi geleceklerini yine ‘kuruyormuş’ izlenimini bırakan bir ‘vekil’ arayışı içinde olan yaşlı kişiler üzerinde genç insanlann uyan-dırdıklan belirli bir hayranlık duygusu uyandırmayı, bu duyguyla ustaca oynamayı biliyordu. Şirket yönetiminin başlangıcında olan yaşlı kişilerin yüzünde, yapılan bir münakaşa sırasında Antalya Masaj Salonu

Antalya Masaj Salonu

Kendilerinden otuz yaş genç olan ve dünya nimetlerinden yararlanmak için yaratılmış izlenimi veren gençlere karşı hafifçe düşmanca, fakat bununla birlikte arkadaşça bir ifade belirdiğini fark ediyorum. Onların kişiliğinde kendilerini tekrar yaratmak istiyorlar sanki. Bu ânlar, yakınlık duygusunun karşıtlık ve hınç duygusuna karıştığı ve yaşlı ferdin içinde bulunmuş olduğu karanlık ruhsal durumlara nazaran. Onları o gence yardrmcı olmaya veya onu ezmeye iten garip ânlardır. Antalya Masaj Salonu 1950’den 1955’e kadar New York’taki büyük bir reklam şirketinde, satış tekniklerinin malın standardını tümüyle bir yana bırakıp, müşteriyi ikna etmek için öncelikle sunuşa önem verdikleri bir dönemde çalışmış olduğumdan, Jean-Pierre’in haiz olduğu bu sunma ve ikna etme sanatım daha iyi ayırt edebiliyordum. Malın kalitesi gerçektenhesaba katılmaya 1963 yılına doğru, Ralph Nadeı7m General Motors’a karşı tek başma açüğı savaşı

 

kazanmasıyla ve tüketiciyi koruma kurumlarının ilk kez ortaya çıkmasıyla başlanmıştı. Böylesine bir ikna etme ve hoşa gitme bağlammda, gençlik ve fiziksel görünüş en büyük yatırım kıymeti haline gelmişti; satış elemanlarının deneyimi, olgunluğu, malm sağlamlığı ve güvenilirliği şeklinde geleneksel değerler giderek gözden düşüyordu. Antalya Masaj Salonu Bu tutum sonucu önce ABD’de ve on yıllık alışılmış bir gecikmeyle Avrupa’da, yaşlanmaya başlayan erkeklerde ve kadınlarda depresyon ve ‘artık herşey sona erdi’ duygusu, niteliğini ve kıymetini yitirmiş olma izlenimi uyandı ki… Seni buraya getirdiğim için özür dilerim, Jean-Pierre, yıkıma uğratmaya niyetlenmişim benzer biçimde…” “Düşün ki zaman zaman buraya tek başıma geliyorum ve kendi kendimle baş başa yemek